BỘ NN&PTNT CÓ CAN THIỆP TRÁI LUẬT ?

Thứ 2, , 20/10/2008, 08:43

Chuyện “Lùm xùm” của Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp (gọi tắt là TCty) trong việc “đòi quyền thuê nhà” , “đòi lại vốn góp ..đã bán” với Cty CP Vinacam đang là đề tài nóng trên công luận.


Chuyện “Lùm xùm” của Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp (gọi tắt là TCty) trong việc “đòi quyền thuê nhà” , “đòi lại vốn góp ..đã bán” với Cty CP Vinacam đang là đề tài nóng trên công luận. Trên cơ sở nghiên cứu nội dung các báo đã nêu và tham khảo tài liệu do Vinacam cung cấp, là luật sư nhìn nhận dưới góc độ Pháp luật, chúng tôi xin có một số ý kiến như sau:

Chúng tôi cho rằng trình tự thực hiện việc định giá tài sản, ra quyết định góp vốn và bàn giao tài sản để thành lập Vinacam của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TCty VTNN là phù hợp các quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 199/2004/NĐ-CP, và Thông tư số 33/2005/TT-BTC. Các quyết định góp vốn và Bản định giá tài sản góp vốn của TCty được các Sáng lập viên đồng thuận là cơ sở để Sở KH Đầu tư TP.HCM cấp Giấy Chứng nhận ĐKKD cho Vinacam. Giấy Chứng nhận ĐKKD của Vinacam là bằng chứng xác thực xác định Vinacam được thành lập theo đúng quy trình và quy định của luật Doanh nghiệp. Đối với yêu cầu của TCty đòi Vinacam chuyển giao 02 tầng lầu tòa nhà 28 Mạc Đĩnh Chi theo “chỉ đạo” của Bộ NN& PTNT và việc Bộ NN&PTNT yêu cầu Cty QLKD Nhà hủy HĐ thuê nhà với Vinacam để ký HĐ với TCty, chúng tôi nhận thấy :

+ Căn cứ mà TCty đưa ra là thiếu kinh nghiệm để đòi lại 02 tầng tòa nhà của Vinacam là không có cơ sở Pháp lý.

Không thể dựa vào việc “Thiếu kinh nghiệm” trong cổ phần hóa để đòi hỏi Vinacam chuyển giao 2 tầng nhà này (ngoại trừ trường hợp khi Vinacam là Cty con của TCty) vì khi góp vốn TCty đã có Quyết định góp vốn và bàn giao tài sản cho Vinacam với nội dung rất cụ thể “ ..Kể từ ngày bàn giao , TCty từ bỏ các quyền và lợi ích liên quan đến tài sản đã bàn giao..” Như vậy các “quyền” về tài sản góp vốn của TCty đã mặc nhiên được chuyển sang cho Vinacam theo đúng điều 29-30 Luật Doanh nghiệp, kể từ sau thời điểm này TCty chỉ còn quyền và nghĩa vụ cổ đông tại Vinacam. Cũng không thể viện lý do “ Bán phần vốn Nhà nước không thông qua đấu giá ” để xem xét lại việc này vì Vinacam là đơn vị được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nên trong 3 năm đầu các Cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng CP nhất thiết phải tuân thủ điều 58 Luật DN và điều 9 Tiết 4 Điều lệ Vinacam (TCty bán CP tại Vinacam vào tháng 9 năm 2005, luật điều tiết là luật số 13/1999 QH10 ) Cụ thể : “.. Trong 3 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp Giấy phép ĐKKD .. cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập có thể chuyển nhượng … nếu được sự chấp thuận của Đại hội Cổ đông. Cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó”. Các hạn chế trên đồng nghĩa với việc TCty không thể thực hiện “Đấu giá” khi không được Đại hội Cổ đông Vinacam chấp thuận. TCty chỉ có 2 lựa chọn: Một là quyết định bán theo đúng nội dung quyết nghị của Đại hội Cổ đông Vinacam ; Hai là không bán theo quyết nghị thì phải chờ 3 năm sau khi không còn bị “Hạn chế” theo luật định và điều lệ Vinacam mới có thể tự quyết định phương thức bán. Tóm lại TCty đã bán hết cổ phần tại Vinacam thì quyền và nghĩa vụ Cổ đông của TCty chấm dứt.

+ Về yêu cầu hủy HĐ thuê nhà 28 Mạc Đĩnh Chi với Vinacam, khôi phục HĐ thuê nhà với TCty. Đây thực sự là yêu cầu “ Trái khoáy” của Bộ NN&PTNT vì:

         Thứ nhất : Trước khi TCty đầu tư xây dựng lại Tòa nhà trên bằng nguồn vốn tự bổ sung thì căn nhà cũ do Cty QLKDN quản lý đã tự đổ sập (Có xác nhận của Cty QLKDN). Như vậy sau khi Vinacam được thành lập, Cty QLKDN vẫn ký hợp đồng cho Vinacam thuê “theo hiện trạng cũ” là trái luật do đối tượng “ Nhà” của hợp đồng không còn thì giao kết mặc nhiên bị vô hiệu. Lẽ ra trong trường hợp này Cty QLKD Nhà phải báo cáo UBND TP.HCM để làm thủ tục cho Vinacam thuê đất nhưng có thể vì lợi ích riêng hoặc lý do nào đó mà Công ty QLKDNTP không muốn thay đổi chủ thể quản lý (?!) Từ vòng luẩn quẩn này, nếu đáp ứng yêu cầu của Bộ NN& PTNT cho TCty thuê trong khi TCty lại không phải là chủ sở hữu tài sản trên đất (Vì đã bàn giao) thì cái sai còn trầm trọng hơn và quyền, nghĩa vụ của các bên sẽ không biết lấy gì để đảm bảo thực hiện?

         Thứ hai, nói như ông Lê Đạt Chí ( ĐH Kinh tế TP.HCM ) thì việc bán cổ phần trước đây nếu gây thiệt hại cho TCty thì trách nhiệm thuộc về những người quản lý tài sản của TCty, sao Bộ NN không xem xét trách nhiệm của họ mà lại đẩy cho Vinacam phải chịu.

 Vinacam được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và hoạt động theo các quy định của Luật pháp, phải bình đẳng với các thành phần kinh tế khác.Chúng tôi cho rằng các tranh chấp (nếu có) giữa Vinacam và TCty là tranh chấp dân sự, được điều chỉnh bởi Luật Dân sự và các văn bản Pháp quy khác. Mọi biện pháp can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính vào mối quan hệ này đều trái luật. Cổ đông Vinacam có quyền khởi kiện ra tòa Hành chính nếu văn bản của Bộ NN&PTNT gây thiệt hại cho họ.
                                                                  Ls. Nguyễn Thanh Ba
                                                Công ty Luật hợp danh Sao Mai
 


  Gửi phản hồi cho chúng tôi

Tin Cùng Chuyên Mục  • Phân bón DAP Humic
  • Phân bón DAP Humic
  • Phân bón DAP Humic
  • Phân bón DAP Humic

Thành tựu vinacam


Vinacam Năm Trong TOP 500 Doanh Nghiệp Lớn Nhất Việt Nam 2015

Hành khúc vinacamQuảng cáo KaliĐọc nhiềuSản phẩm chínhVideo Công TyĐối tác chiến lược