BỘ NN&PTNT: CẦN TÔN TRỌNG QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA CỔ ĐÔNG

Thứ 2, , 27/10/2008, 13:52

Báo Thanh tra số 118 ngày 30/9/2008 có bài “Vì sao Vinacam đòi Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào cuộc?” và số 128 ngày 23/10/2008 có bài “Không thể điều chỉnh quan hệ pháp luật dân sự bằng mệnh lệnh hành chính” phản ánh bức xúc của các cổ đông ở công ty cổ phần Vinacam (Vinacam) kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) thanh tra quá trình góp vốn thành lập công ty Vinacam và việc bán cổ phần của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp tại Vinacam nhằm xác định đúng sai và có phương án xử lý để giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và những cổ đông tại công ty này.


Vì sao Vinacam đòi Thanh Tra Bộ NN&PTNT vào cuộc?
Không thể điều chỉnh quan hệ pháp luật dân sự bằng mệnh lệnh hành chính

Điều bức xúc là, việc giải quyết khiếu nại của các cổ đông đã không được Bộ NN&PTNT xem xét. Cụ thể như sau: Ngày 18/6/2008, các cổ đông của Vinacam đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ NN&PTNT, Vụ Dân nguyện - Văn phòng Quốc hội, Vụ Đổi mới và Doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ kiến nghị về nội dung trên.

Đến ngày 7/8/2008 Văn phòng Chính phủ có phiếu chuyển văn bản số 764/PCVB-VPCP gửi Bộ NN&PTNT. Văn bản nêu rõ: “Theo Quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007, Văn phòng Chính phủ chuyển Bộ NN&PTNN, căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp (các điều 29 và 30) và các quy định khác của pháp luật có liên quan để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền ”.

Ngày 14/8/2008, Ban Dân nguyện - Uỷ ban Thường vụ quốc hội có công văn số 159/BDN gửi Bộ NN&PTNT, công văn nêu rõ: “Ban Dân nguyện trân trọng chuyển đơn của ông Vũ Duy Hải đến quý Bộ và đề nghị quý Bộ xem xét, xử lý theo thẩm quyền trả lời ông Vũ Duy Hải, thông báo kết quả đến Ban Dân nguyện để báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội”.

Cả hai văn bản này đều đã được các cơ quan trên gửi cho cổ đông của Vinacam nhưng cho đến nay đã hơn 5 tháng kể từ ngày các cổ đông gửi kiến nghị lên Bộ NN&PTNT nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm của quý Bộ. Các cổ đông Vinacam cho rằng Bộ NN&PTNT đã không tôn trọng quyền của công dân, bởi theo Luật Khiếu nại và tố cáo, tại Khoản b Mục 1 Điều 17 có ghi: “... Người khiếu nại có các quyền... được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại...”.

Tại Mục a Khoản 2 Điều 18: “Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ... tiếp nhận giải quyết khiếu nại... thông báo bằng văn bản về việc thụ lý để giải quyết ...”.

Các cổ đông kiến nghị Bộ NN&PTNT tôn trọng quyền được giải quyết khiếu nại của công dân.

Thế Nguyễn

Theo Báo Thanh tra (www.thanhtra.com.vn)


  Gửi phản hồi cho chúng tôi

Tin Cùng Chuyên Mục  • Phân bón DAP Humic
  • Phân bón DAP Humic
  • Phân bón DAP Humic
  • Phân bón DAP Humic

Thành tựu vinacam


Vinacam Năm Trong TOP 500 Doanh Nghiệp Lớn Nhất Việt Nam 2015

Hành khúc vinacamQuảng cáo KaliĐọc nhiềuSản phẩm chínhVideo Công TyĐối tác chiến lược