AGRICAM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO


Như vậy, đến thời điểm hiện tại Agricam đã có đầy đủ các điều kiện cũng như các chứng nhận để kinh doanh xuất khẩu Gạo trực tiếp sang nước ngoài. Agricam đang xúc tiến việc hợp tác và kí kết các Hợp đồng ngoại thương xuất khẩu Gạo với các đối tác nhập khẩu Gạo trên thế giới hiện nay.

Kể từ khi đi vào hoạt động từ nửa cuối tháng 7/2011 đến nay, Agricam đã xuất cung ứng 4.450 tấn gạo (gồm 3.750 tấn gạo 15% tấm và 700 tấn gạo 5% tấm) với tổng trị giá trên 47 tỷ đồng.

Việc Agricam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo quả thật là một tín hiệu đáng mừng cho Agricam. Chúng tôi rất tin tưởng vào sự thành công của Công ty trong năm mới 2012 này.
Nguồn: Thông tin Agricam.

Phân Bón Mới