CẢM THẤY BỊ LỪA


Việc góp vốn ban đầu của Tổng Công ty và các cổ đông khác để thành lập nên Công Ty CP Vinacam mang tính tự nguyện không bắt buộc ; vốn ban đầu của Tổng Công ty bao gồm các tài sản trong đó có tòa nhà 28 Mạc Đĩnh Chi với giá trị quyết toán : 3.991.774.130 đ.

Tôi là một cổ đông mua lại vốn cổ phần của Tổng Công Ty thông qua Vinacam (trong lúc TCty cần một số vốn khẩn cấp để giải quyết nợ quá hạn của Ngân hàng) và khi đó Cty CP Vinacam mới thành lập chưa xây dựng được thương hiệu, kinh doanh ban đầu chưa có lãi… (năm 2005 lãi không bằng tiền gửi tại ngân hàng ; 2006, 2007 Vinacam không chia cổ tức…) kinh doanh ban đầu gặp rất nhiều khó khăn… vì vậy việc đầu tư vốn như tôi là rất mạo hiểm, mua chỉ mong bán lại cổ phần của mình nhưng thời gian này không ai mua (vì vốn không sinh lợi suốt ba năm liền!) đồng thời trông chờ vào việc khai thác có hiệu quả tài sản cố định của Vinacam nói chung cũng như tòa nhà 28 Mạc Đĩnh Chi nói riêng (đễ chia cổ tức khi có lãi). Đến nay khi Vinacam kinh doanh có một ít lãi, giá trị cổ phiếu đang trên đà tăng trưởng thì lại xảy ra tranh chấp kiện tụng giữa TCTy với Vinacam về quyền sở hữu căn nhà và đổ lỗi trách nhiệm cho người lãnh đạo củ đang bị tạm giam….; theo bản thân tôi nghĩ góp giá trị căn nhà cũng là góp giá trị quyền sử dụng nó cũng như chuyển quyền thuê (nhà hoặc mảnh đất đó) với cơ quan quản lý Nhà nước.

Việc kiện tụng tranh chấp kéo dài làm giá trị cổ phiếu của tôi nói riêng và của các cổ đông nói chung hiện nay bị sụt giảm, ảnh hưởng đến lợi ích đầu tư ; điều này không biết ai phải chịu trách nhiệm ? Nếu đi đầu tư vốn mà biết bị lừa như thế này thì ai dám đầu tư nữa và thị trường chứng khoán đi về đâu ? Thiết nghĩ một TCTy như TCTy VTNN sao lại có cách cư xử vô nguyên tắc vậy ?

hoannam@yahoo.com


Phân Bón Mới