CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAM VÀ LÃNH ĐẠO CÔNG TY YARA VIỆT NAM HỘI ĐÀM VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Tại cuộc họp Giám đốc điều hành Yara Việt Nam bà Chrystel Monthean đã trao đổi với Vinacam về kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới và nhất trí với các định hướng phát triển thương mại song phương trong tương lai gần.

Ngoài ra hai bên đã giành nhiều thời gian trao đổi về quy tắc ứng xử đạo đức, văn hóa trong doanh nghiệp đồng thời tìm thấy tiếng nói chung về các chuẩn mực đạo đức, cách ứng xử khi tiến hành các hoạt động kinh doanh. Hai bên đều nhất trí, thành công không ngừng của hai bên một phần từ việc giữ vững phát huy danh tiếng đạo đức trong kinh doanh và sự tín nhiệm của khách hàng mà cả hai đã đạt được.

Đại diện Yara bà Chrystel Monthean cùng Chủ tịch hội đồng quản trị Vinacam và các thành viên chụp hình lưu niệm.

 

Kết thúc buổi gặp hai bên đã đạt được một số thỏa thuận nhất định đồng thời tin tưởng quan hệ thương mại giữa hai bên sẽ ngày bền vững và tăng trưởng hơn nữa về doanh số trong năm 2013.

 

VINACAM


Phân Bón Mới