KIẾN NGHỊ CỦA SÁNG LẬP VIÊN, CỔ ĐÔNG VÀ HĐQT VINACAM GỬI ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Theo chỉ đạo của HĐQT, Vinacam đăng tải toàn bộ nội dung kiến nghị trên để các cổ đông, CBCNV trong hệ thống Vinacam tiếp cận được với thông tin đầy đủ và chính xác, tránh hoang mang trước sự xuyên tạc có dụng ý trên đồng thời có ý kiến với các đối tác, bạn hàng để giúp đỡ Vinacam phát triển. Đề nghị các cổ đông, CBCNV nếu có ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu chất vấn gửi qua mục ý kiến bạn đọc hoặc trực tiếp về Hội đồng quản trị Vinacam, chúng tôi sẽ giải đáp cụ thể. HĐQT Vinacam khuyến cáo các cổ đông, CBCNV thể hiện ý kiến trên tinh thần xây dựng có văn hóa, không hành xử hằn học suy diễn, áp đặt chủ quan, thiếu hiểu biết gây phản cảm trong dư luận làm mất đi nét đẹp nhân văn của Vinacam!

 

VINACAMPhân Bón Mới