LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH ˝BẠN NHÀ NÔNG˝ TRÊN VTV2 ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Kênh Chương Trình Thời Gian Phát Sóng
VTV2 Bạn Nhà Nông

16h40 - 17h10

Ngày 12/12/2016

05h30 - 06h00

&

16h40 - 17h10

Ngày 13/12/2016

05h30 - 06h00

Ngày 14/12/2016

 

Xin chân thành cám ơn!

 

VINACAM


Phân Bón Mới