THÔNG BÁO KẾT QUẢ THANH TRA PHÂN TÍCH KALI ISRAEL DO VINACAM NHẬP KHẨU CỦA THANH TRA SỞ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Thông báo chất lượng Kali Israel do Vinacam nhập khẩu và phân phối của Thanh Tra Sở Nông Nghiệp & PTNT Hà Nội

 

VINACAM


Phân Bón Mới