THÔNG BÁO CỦA HĐQT VINACAM VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỔ PHIẾU BẢO MINH

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAM

V/v : Giải quyết tranh chấp cổ phiếu Bảo Minh

Kính gửi: Các Cổ đông và CB-CNV trong hệ thống Vinacam

Ngày 22/06/2012, Tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức ra tuyên án với phán quyết: Buộc Tổng Công ty VTNN (Vigecam) phải bồi thường cho Vinacam tổng số tiền là : 42.015.600.000 đ (Bốn hai tỷ, không trăm mười lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn) do Vigecam đã đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mua bán cổ phiếu Bảo Minh mà hai bên đã ký ngày 24/08/2005.

Như vậy vụ tranh chấp cổ phiếu Bảo Minh – Vụ tranh chấp mà Vigecam thường báo cáo sai sự thật với các cơ quan quản lý có thẩm quyền (thậm chí cả văn phòng chính phủ) với các mỹ từ “kiên quyết thu hồi tài sản cho Nhà nước” đã tiếp tục được Toà án khẳng định bằng một bản án khách quan đúng pháp luật. 

Tương tự vụ án trên, các cổ đông Vinacam đang tiếp tục kiên trì khiếu nại và đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Vigecam hoàn tất dứt điểm các thủ tục góp vốn thành lập Vinacam trước đây bằng tài sản là vườn cao su Phú Giáo –Bình dương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 423/VPCP-KNTN. 

 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên được dựa trên báo cáo số 26865/BTC-TCDN của Bộ Tài chính sau khi đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ kiểm tra về quá trình góp vốn của Vigecam thành lập nên Vinacam và bán cổ phần của Vigecam tại đây (Không phải cổ phần hoá như ý kiến thường nêu của Vigecam); Theo các kiến nghị của cổ đông Vinacam gửi đến Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ từ năm 2008 sau khi Ban lãnh đạo mới của Vigecam được bổ nhiệm thay ông Trần Văn Khánh không nhận được sự chấp thuận của cổ đông Vinacam về việc Vigecam xin “tiếp nhận lại” 02 tầng lầu của toà nhà 28 Mạc Đĩnh Chi – Khu liên cơ quan, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh (là tài sản Vigecam đã góp vốn thành lập Vinacam) nên Vigecam đã liên tiếp có văn bản gửi đi nhiều nơi để cho rằng việc góp vốn và bán cổ phần trên “có vấn đề”! (Báo Dân trí với bài "Vigecam kiên quyết thu hồi số tài sản lớn cho Nhà nước" và thậm chí báo Thanh tra còn cho rằng Vigecam hiện nay không ổn định được là do hệ lụy cũ từ thời ông Trần Văn Khánh và "tại" cổ đông Vinacam - bài "Ai sẽ giúp Vigecam ổn định để phát triển?" - mà bỏ qua thực tế là toàn bộ sai phạm được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Vigecam đều chưa được giải quyết).

Hiện tại Bộ NN&PTNT đã có quyết định số 618/QĐ-BNN-DMDN thành lập đoàn kiểm tra trong đó có thành phần là Vinacam để giải quyết dứt điểm các khiếu nại trên theo ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

 

Quyết định số 618/QĐ-BNN-DMDN của Bộ NN&PTNTNhư vậy, trong một đất nước pháp quyền, cho dù bất cứ là ai, cho dù có lắt léo, tinh vi, xuyên tạc đến đâu thì kết cục : Mọi vấn đề tranh chấp xảy ra đều phải được giải quyết trên cơ sở công bằng của pháp luật.

Hội Đồng Quản trị xin thông báo để các cổ đông nắm bắt tình hình, tránh hoang mang trước các thông tin xuyên tạc có chủ ý khác nhằm hạ thấp uy tín của Vinacam và pha loãng, định hướng dư luận khỏi cuộc đấu tranh trong phòng chống tham nhũng hiện nay trong ngành nông nghiệp. 

Kính chúc các Cổ đông và Cán bộ-Công nhân viên trong toàn hệ thống Vinacam sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2012 theo đúng Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông đã thông qua ngày 19/05/2012.


 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Văn Quản

 


  

 


Phân Bón Mới