VINACAM BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Tập thể CB-CNV Vinacam chụp hình lưu niệm chúc mừng Ông Nguyễn Viết Xuân nhận chức vụ mới

Buổi lễ có sự tham dự của ông Vũ Duy Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty, lãnh đạo các Phòng cùng toàn thế CB-CNV trong Công ty.

Ông Vũ Duy Hải (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó TGD cho Ông Nguyễn Viết Xuân

Tại buổi lễ Ông Vũ Duy Hải  đã trao đổi sơ bộ tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2016 đồng thời thay mặt HĐQT trao quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Viết Xuân chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách giám sát đầu tư và triển khai Marketing (Ông đã từng nắm giữ chức danh tại các Công ty thành viên như TGĐ Vinacam Glass và Phó TGĐ VinaG7). Phát biểu trao quyết định, Ông Vũ Duy Hải tin tưởng với kinh nghiệm lâu năm ở các vị trí cấp cao, Ông Nguyễn Viết Xuân sẽ phát huy được khả năng của mình đóng góp cho sự phát triển ngày càng vững mạnh của Vinacam trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Viết Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và đáp lại sự tin tưởng của HĐQT, Ông Nguyễn Viết Xuân với chức danh mới đã  phát biểu trước toàn thể CB-CNV trong Công ty thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã đề ra đồng thời đưa Vinacam không ngừng phát triển. Ông cũng bày tỏ tinh thần hợp tác và học hỏi trong công việc mới với các CB-CNV trong Công ty, nhằm góp phần vào việc điều hành Vinacam vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà HĐQT đã giao phó thời gian tới.

VINACAM


Phân Bón Mới