VINACAM: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2009


Tổng Giám đốc Vũ Duy Hải đang điều khiển hội nghị

Về dự có đông đủ các vị trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đại diện các Công ty con, các chi nhánh và toàn thể CB-CNV Công ty.


Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Ngọc Nghi kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacam Hà Nội phát biểu

Hội nghị đã cùng nhau kiểm điểm lại những thành quả đạt được và những hạn chế trong năm 2009, rút kinh nghiệm để năm 2010 đạt được những thành quả lớn hơn.


Đại diện phòng, ban tham gia thảo luận

Theo thống kê sơ bộ, năm 2009, Vinacam đã cung ứng cho thị trường trên 550.000 tấn phân bón các loại đạt 183.3% kế hoạch (trong đó có trên 150.000 tấn UREA, gần 200.000 tấn DAP, trên 100.000 tấn KCL) và doanh số trên 3.200 tỷ đồng đạt 160% kế hoạch do Đại hội cổ đông đã đề ra.Biểu dương và tặng quà các phòng ban và các cá nhân có thành tích xuất sắc
P.Thông tin Vinacam

Phân Bón Mới