VINACAM: TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÔNG TY SAMSUNG C&T

Tiếp đoàn, về phía Vinacam có Tổng Giám đốc Vũ Duy Hải và một số thành viên Ban lãnh đạo Vinacam. Hai bên cùng bày tỏ vui mừng trước quan hệ thương mại tốt đẹp giữa hai bên và hy vọng nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại trong thời gian tới.

Samsung C&T là một công ty thành viên của tập đoàn Samsung, là một trong những nhà cung cấp phân bón Hàn Quốc cho Vinacam trong nhiều năm qua.

Chuyến thăm của đoàn đã thành công tốt đẹp.

THÔNG TIN VINACAM

Phân Bón Mới