VINACAM NHẬN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Sau thời gian dài thẩm định và công bố đơn trên Công báo Sở hữu công nghiệp, ngày 25/2/2011 Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 15295 cho Vinacam.

Như vậy, theo Bằng độc quyền Kiểu dáng Công nghiệp của Vinacam thì kể từ ngày nhận đơn (23/8/2010), nếu đơn vị, cá nhân nào sử dụng bao bì phân bón với thiết kế Hai con rồng là vi phạm pháp luật về kiểu dáng công nghiệp.

Việc sử dụng mẫu bao bì Hai con rồng đang được Vinacam triển khai, trước mắt đã sử dụng cho phân bón Kali Israel hiệu Hai con rồng từ tháng 10/2010.

TIN TỨC VINACAM

 


Phân Bón Mới