BẢN TIN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA VINACAM


Ông Viên Đình Tuất – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ DANACAM phát biểu.

Ngày 27/3/2009 Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp II Đà Nẵng (DANACAM) - đối tác chiến lược của Vinacam (Vinacam chiếm 7.36% vốn điều lệ)  đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.


Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và phương án chia cổ tức năm 2008 là 22.43%, chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của ban Tổng Giám đốc và thống nhất mức chia cổ tức năm 2009 không thấp hơn 15%.Ông Vũ Duy Hải – Tổng GĐ Vinacam phát biểu

Là một Công ty nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp, chỉ gần 3 năm sau cổ phần hóa, DANACAM đã có những bước phát triển nhảy vọt với doanh số tăng 2,2 lần, lợi nhuận tăng trên 15 lần. Hiện tại, vốn nhà nước tại Công ty còn 38,2%.
Để chủ động cho các phương án kinh doanh năng động, Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án tăng vốn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trước mắt, việc tăng vốn để thực hiện dự án xây dựngTổng kho phân bón và nông sản có diện tích khoảng 12.000 m2 tại khu vực cảng Tiên Sa – Đà Nẵng và mở rộng Tổng kho phân bón Diêu trì có diện tích 40.000 m2 tại Diêu Trì – Quy Nhơn.
Công ty CP Vật tư Nông nghiệp II Đà Nẵng (DANACAM) được đánh giá là một trong những thương hiệu mạnh trong kinh doanh phân bón tại khu vực Miền Trung – Tây nguyên.

Theo: Vinacam

Phân Bón Mới