CÔNG VĂN SỐ 21/CV-CĐ GỬI ÔNG PHẠM HUY HOÀN, TỔNG BIÊN TẬP BÁO ĐIỆN TỬ DÂN TRÍ

Để thông tin đến tập thể CB-CNV, công đoàn viên Vinacam và bạn đọc về quan điểm của Vinacam về những nội dung mà bài báo và bình luận nói trên đã nêu, Vinacam xin đăng tải toàn văn công văn số 21/CV-CĐ dưới đây.

 

 

Dưới đây là mục Ý kiến bạn đọc trên báo Dân Trí - (Ảnh chụp ngày 12/12/2011), trước khi Công đoàn Vinacam gửi công văn trên.

Và dưới đây là ảnh chụp ngày 21/12/2011, sau khi Công đoàn Vinacam gửi công văn trên tới Dân trí, các nội dung Vinacam phản ánh đã được gỡ bỏ:

 

 


VINACAM

Bấm vào liên kết dưới đây để xem văn bản và bài liên quan:Phân Bón Mới