ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO CỦA VINACAM ĐÃ TRỞ VỀ VIỆT NAM SAU 04 NGÀY THAM DỰ HỘI NGHỊ PHÂN BÓN IFA TẠI HẢI NAM –TRUNG QUỐC


Các nhà sản xuất và cung cấp phân bón thế giới đánh giá cao kết quả kinh doanh của Vinacam trong những năm qua và hoàn toàn đồng ý với định hướng phát triển trong thời gian tới của Vinacam. Có thể nói đối với Vinacam, Hội nghị IFA tại Hải Nam đã thành công rực rỡ và mở ra những cơ hội kinh doanh mới trong tương lai.


D­ưới đây là hình ảnh đoàn Vinacam gặp gỡ các đối tác tại Hội nghị:

VINACAM

Phân Bón Mới