KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAM HÀ NỘI


Công ty Cổ phần Vinacam Hà Nội có tên giao dịch quốc tế là Hanoi Vinacam Joint Stock Company (viết tắt là Vinacam Hà Nội) có vốn điều lệ là 25 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại số 36 Hoàng Cầu - phường Ô Chợ Dừa - quận Đống Đa


Phân Bón Mới