KÍNH GỬI : BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. 


Số: 255A CV/VNC-2008 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng11 năm 2008

Kính gửi: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. 

Ngày 04 tháng 10 năm 2008, Công ty Cổ phần Vinacam đã có công văn số 185 CV/VNC-2008 gửi Bộ NN & PTNT đề nghị hướng dẫn việc ghi nhãn phụ đối với phân bón nhập khẩu được quy định trong Nghị định 89/2006/ NĐ-CP. Ngày 30 tháng 10 năm 2008, Vinacam đã nhận được công văn số 6466/BNN-KHCN của Bộ NN & PTNT trả lời về việc đã có thông tư 09/2007/TT-BKHCN và thông tư số 14/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện việc ghi nhãn hàng hoá ( Xin gởi kèm hồ sơ).

Hiện nay khi thực hiện nội dung hướng dẫn của thông tư số 09/2007, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phân bón đang gặp nhiều lúng túng đó là: Hàng phân bón hoá học khi nhập khẩu là hàng rời hoặc hàng bao nhưng trên bao bì không ghi ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng (các chứng từ thương mại cũng không ghi mục này). Nên các Doanh nghiệp không có căn cứ để ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì (Khi dùng để đóng gói hàng rời nhập khẩu) hoặc nhãn phụ (Áp dụng cho hàng bao nhập khẩu) trước khi lưu thông ra thị trường.

Từ thực tế trên Kính đề nghị quý Bộ cho biết : Thay vì phải ghi ngày sản xuất (Mà thực tế như đã trình bày là không thể thực hiện được) thì Doanh nghiệp có thể ghi: Ngày, tháng, năm ký Hợp đồng (Hoặc) ghi: Tháng, năm lô hàng được nhập khẩu vào Việt nam ( Không thể ghi ngày vì ngày tàu vào thường không được xác định chính xác trong khi bao bì đóng gói hàng rời hoặc nhãn mác đối với hàng bao đã phải in trước đó ) (Hoặc) bỏ hẳn mục này như hướng dẫn tại thông tư số 75/2000/TT-BNN-KHCN ngày 17/07/2000 của Bộ NN & PTNT có được không? 

Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công Nghệ có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp thực hiện tốt và đúng luật việc ghi nhãn phụ cho hàng hoá nhập khẩu.
Xin vui lòng liên hệ với chng tơi qua địa chỉ: Công ty Cổ phần Vinacam, 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.
Email: vinacamstar@vnn.vn - Fax: 08 38245500 - ĐT : 08 38250322

Xin cám ơn và kính chào trân trọng. 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAM

                                                                         (đã ký) 

                                                                          Vũ Duy Hải

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA : Trả lời Công văn Số: 255A CV/VNC-2008 (Phần 1 ; Phần 2

 

 

 

 

 

 

 

 


Phân Bón Mới