KÍNH TAM HIỆP - HƯỚNG ĐẦU TƯ MỚI CỦA VINACAM

Song song với việc đầu tư trên, Vinacam đã quyết định mua lại 32,5% vốn tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp. Mới đây, ngày 02/03/2011 Đại hội Cổ đông lần đầu tiên sau khi tái cơ cấu thành phần cổ đông của Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp đã được nhóm họp. Đại hội đã bầu ra HĐQT mới với 5 thành viên trong đó Công ty Cổ phần thiết bị nội ngoại thất dầu khí (PVC-Metal): Cổ đông có tỷ lệ vốn 65% nắm giữ chức vị Chủ tịch HĐQT và hai thành viên Hội đồng. Công ty Cổ phần Vinacam Cổ đông có tỷ lệ vốn 32,5% nắm giữ chức vị Phó Chủ tịch HĐQT và một thành viên hội đồng. Cổ đông Phạm Nguyên Đức, có tỷ lệ vốn 2,5% nắm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty. 

Đại hội cổ đông đã thống nhất điều chỉnh tăng vốn đợt 1 lên 70 tỷ đồng, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty, tiến tới việc thay đổi biểu tượng Logo Công ty cho phù hợp với xu thế phát triển mới.Việc tái cơ cấu thành phần cổ đông đã gần như tức thời tạo cho Kính Tam Hiệp những hợp đồng cung cấp kính xây dựng lớn lên đến nhiều chục tỷ đồng, giải quyết ổn định công ăn việc làm cho người lao động.

Với định hướng chiến lược sẽ đưa Kính Tam Hiệp trở thành nhà sản xuất và cung cấp kính xây dựng lớn tại Việt Nam, Đại hội Cổ đông đã quyết định giao HĐQT chủ trì việc phê duyệt đề án mở rộng đầu tư sản xuất ngay từ Quý II/2011. Theo đó Công ty sẽ khẩn trương nhập các dây chuyền thiết bị tiến tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu để đảm bảo năng lực sản xuất cho nhu cầu xây dựng đang tăng nhanh tại Việt Nam và cho xuất khẩu.

Với quyết định đầu tư mua lại 32,5% Cổ phần tại Kính Tam Hiệp, kết hợp với PVC Metal, Công ty Cổ phần Vinacam tin rằng đây sẽ là một hướng đi đúng trong chiến lược phát triển đa ngành của Công ty.

Tin tức Vinacam

Phân Bón Mới