LỄ TRAO CÚP VÀNG `DOANH NHÂN VĂN HÓA`Ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận TQVN đã đến dự và trao cúp cho các doanh nhân.

Giải thưởng Cúp vàng "Doanh nhân Văn hóa" được tổ chức mỗi năm một lần và được trao cho các doanh nhân theo các tiêu chí: Quản lý doanh nghiệp hiệu quả, kinh doanh đúng luật, có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Năm nay, cùng với ông Vũ Duy Hải, còn có́ 93 doanh nhân khác được nhận giải thưởng danh giá này.
(Công ty CP Vinacam)

Phân Bón Mới