NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH PHÂN BÓN KALI TỪ SAU THÁNG 3/2022

Phân bón kali do Vinacam nhập khẩu và đóng gói tại cảng 

Đầu tuần này, sau khi chốt một lượng lớn hàng kali hạt nhỏ cho Ấn Độ ở mức giá 590 USD/tấn, Campotex đã chốt tiếp hợp đồng khung năm 2022 cho Trung Quốc cũng ở mức tương tự. Như vậy, so với mức giá chốt ở hợp đồng liền kề thì giá Ấn độ đã tăng 145 USD/tấn và Trung Quốc tăng 343 USD/tấn so với giá hợp đồng khung năm ngoái là 147 USD/tấn. Các nhà cung cấp khác như Israel, Nga đều chưa chấp nhận mức giá hợp đồng khung này mà đang yêu cầu ở mức 600 USD/tấn. Ngay sau khi chốt xong hợp đồng với Ấn độ và Trung Quốc, các bản chào hàng kali nhỏ về khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đã được đẩy lên mức 620-650 USD/tấn so với mức giá 555 USD/tấn trước đó. Với mức giá mới, hàng nhập khẩu về Việt Nam từ T4/2022 sẽ có giá vốn lên đến 14.600.000 - 15.000.000đ/tấn. Rất may mắn, Việt Nam đã nhập một lượng kali bột lớn với giá chấp nhận được trong năm 2021 nên có lẽ sẽ chưa chịu tác động ngay bởi giá thế giới. Tuy nhiên, bức tranh sẽ khác đi khi lượng nhập khẩu giá cũ hết dần và chắc chắn từ T6/2022 thị trường sẽ phải điều chỉnh theo giá mới.

Thật là bài toán đau đầu cho các nhà máy sản xuất NPK và nông dân trong nước. Có lẽ giải pháp cần đến đâu sẽ mua đến đó, ngoại trừ các nhà đầu cơ dư giả tiền bạc lúc này.

VINACAMPhân Bón Mới