AGRICAM: ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG THÊM HỆ THỐNG KHO TÀNG


Tổng Giám đốc Agricam - Ông Nguyễn Huy Vũ (phải) và Phó Tổng Giám đốc - Ông Trần Lê Hùng (trái) thắp nhang khai mạc Lễ động thổ


Để từng bước đưa AGRICAM phát triển thành một trong những đơn vị chế biến và xuất khẩu gạo hàng đầu Việt nam và tham gia vào chương trình dự trữ bốn triệu tấn gạo xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch cho người Nông dân, Agricam đang đầu tư mở rộng nhà máy, lắp đặt thêm trang thiết bị hiện đại và xây dựng kho mới, đón đầu vụ Đông – Xuân 2012 sắp tới.

 
 Ông Trần Lê Hùng - Phó Tổng Giám đốc xới xẻng đất đầu tiên tại lễ động thổ
.

Đầu tư mở rộng nhà máy và hệ thống kho tàng, Ban Lãnh đạo Agricam tin tưởng đây sẽ là bước khởi đầu của một thời kỳ mới - thời kỳ phát triển bền vững của Agricam sau khi gia nhập đại gia đình Vinacam, cùng hướng theo tiêu chí "Hợp tác cùng phát triển".

Nguồn: Thông tin Agricam.Phân Bón Mới