CÔNG TY CP VINACAM HỌP SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

Năm trước (2008), với chủ trương không đầu cơ tích trữ hàng hóa, giảm nhập khẩu nên Vinacam đã thoát hiểm và giữ vững tăng trưởng.

Sang năm nay (2009), từ nhận định thị trường đã vượt qua đáy suy thoái và tăng trưởng trở lại dẫn đến nhu cầu phân bón sẽ tăng cao nên Vinacam đã đẩy mạnh nhập hàng. Kết quả sáu tháng đầu năm nay, Vinacam đã nhập tổng cộng 301.466 Tấn phân bón các loại (bằng 94,7% cả năm 2008) và bán ra 202.441 tấn phân bón các loại (bằng 52,8% cả năm 2008) đạt doanh số 1.244 tỷ đồng. Có thể nói, Vinacam là đơn vị có lượng giao dịch phân bón thuộc hàng lớn nhất cả nước trong sáu tháng đầu năm nay.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2009, Vinacam sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu phân bón đáp ứng nhu cầu sản xuất, góp phần bình ổn giá cả thị trường phân bón trong nước.

(Vinacam)

Phân Bón Mới