DANACAM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010


Đại hội đã tổng kết những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2009.


Ông Vũ Duy Hải, TGĐ Công ty CP Vinacam phát biểu tại đại hội

Đại hội đã đánh giá cao công tác điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

Điều kỳ diệu là với 27 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, mà toàn bộ số vốn này là bất động sản nhưng Công ty đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng: Lợi nhuận trước thuế trên 6 tỷ đồng; doanh số xấp xỉ 1.400 tỷ đồng. và tổng sản lượng phân bón các loại tiêu thụ trên 245.000 tấn.

Là doanh nghiệp có địa chỉ trú đóng tại khúc ruột miền Trung đầy gian khó và năm 2009 là năm được đánh giá hoạt động kinh doanh phân bón đầy thách thức, kết quả trên thực sự đã gây ấn tượng cho các cổ đông.


Ông Vũ Duy Hải, TGĐ Công ty CP Vinacam với niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ của DANACAM...

Ngoài kết quả kinh doanh ổn định, Công ty CP Vật tư Nông nghiệp II Đà Nẵng hiện đang sở hữu trên 30.000 m2 kho, bãi tại các Cảng biển chiến lược của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung là Đà Nẵng và Quy nhơn, hứa hẹn nhiều tiềm năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt kết quả cao hơn trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

Công ty CP Vinacam là một cổ đông chiến lược của DANACAM.Phân Bón Mới