DANACAM: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011


Theo báo cáo trình bày trước Đại hội, 5 năm qua Công ty đã nhập khẩu và cung ứng ra thị trường trên 1 triệu tấn phân bón các loại với doanh số trên 4.000 tỷ đồng. Riêng năm 2010, đã cung ứng 270.000 tấn phân bón các loại phục vụ sản xuất nông nghiệp các tỉnh miền Trung và khu vực Tây nguyên,đạt doanh số 1.400 tỷ đồng. Công ty đã phát triển được hệ thống kênh phân phối đa dạng, mạnh và rộng khắp các tỉnh duyên hải miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên, đã xây dựng được hệ thống kho tàng có sức chứa gần năm vạn tấn ngay gần Cảng Tiên Sa tại Đà nẵng và vùng kho Diêu trì thành phố Qui nhơn tỉnh Bình Định rất thuận lợi để phục vụ cho việc nhập khẩu và kinh doanh phân bón.

Đại hội đã thảo luận và đề ra chiến lược kinh doanh cho năm 2011 và nhiệm kỳ 2011-2016. Tại đại hội, Ông Vũ duy Hải, Tổng Giám Đốc Công ty CP VINACAM đã tham gia nhiều ý kiến quan trọng về định hướng chiến lược trong công tác tổ chức, công tác kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Ông Vũ Duy Hải, Tổng Giám Đốc Công ty CP VINACAM phát biểu tại Đại hội


Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2011–2016 gồm:
- Ông Viên Đình Tuất : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trang  Hòa : Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc      
- Ông Nguyễn Thiện Lương :  Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Vũ Văn Tuyên :  Ủy viên HĐQT kiêm Kế Toán Trưởng
- Ông Nguyễn Thế Dũng : Ủy viên HĐQT
- Ông Huỳnh Việt Cường : Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Đậu Xuân Hòa :  Phó Tổng Giám Đốc

THÔNG TIN VINACAM

 

Phân Bón Mới