ĐOÀN CÁN BỘ CẢNG QUY NHƠN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VINACAM
Buổi làm việc đã diễn ra trong bầu không khí trọng thị, thân tình và hiểu biết lẫn nhau.

Cảng Quy Nhơn – Bình định là thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, nằm trong Vịnh Quy Nhơn, có bán đảo Phương Mai che chắn kín gió, rất thuận tiện cho tàu neo đậu, làm hàng quanh năm. Luồng hàng của Cảng có độ sâu tự nhiên, có thể tiếp nhận các loại tàu đến 50.000 DWT ra/vào bình thường.

Năm qua, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 5,49 triệu tấn và 9 tháng đầu năm 2012 đã đạt 4,54 triệu tấn.

 Tàu chở phân bón của Vinacam thường xuyên cập cảng Quy Nhơn phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp của các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. (Trong ảnh: Tàu White Mary với 7.700 tấn SA của Vinacam cập cảng Quy Nhơn ngày 27/7/2012)

Vinacam là đơn vị thường xuyên có tàu phân bón cập cảng Quy Nhơn và luôn hài lòng với chất lượng dịch vụ, an ninh, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị nơi đây. Hy vọng trong thời gian sắp tới, sự hợp tác giữa hai bên bền chặt hơn nữa theo tinh thần “Hợp tác cùng phát triển”.

VINACAM


Phân Bón Mới