ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN QUA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ: CÂU HỎI NGƯỜI LAO ĐỘNG VINACAM DÀNH CHO BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT

Bấm vào đây để phóng lớn văn bản...CÔNG ĐOÀN VINACAMPhân Bón Mới