THƯ CỦA VINACAM GỬI ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM


Để kịp thời chuyển số tiền đóng góp quý báu của Quý vị tới những nạn nhân của trận động đất, sóng thần trên đất Nhật, Vinacam đã nhanh chóng có thư liên lạc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.


Chúng tôi xin đăng tải toàn văn bức thư dưới đây.
VINACAM


Phân Bón Mới