VINACAM: THÊM NGUỒN CUNG PHÂN BÓN CHẤT LƯỢNG CAO


Trọng tâm của buổi làm việc, hai bên thảo luận về mối quan hệ hợp tác giữa Vinacam và Quantum Fertilisers Limited trong thời gian tới và ký kết một số văn bản quan trọng. Bên cạnh đó, hai bên còn thảo luận về tình hình thị trường phân bón Việt Nam và thế giới; Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ phân bón trong những tháng còn lại của năm 2011.

Quantum Fertilisers Limited, có trụ sở tại Hong Kong, là một công ty con của Incitec Pivot Limited (Úc), một nhà sản xuất phân bón và hóa chất công nghiệp lớn có nhà máy sản xuất phân bón DAP hạt nâu, chất lượng cao cho thị trường Úc và thế giới. Tuy Quantum Fertilisers Limited mới thành lập ngày 01/12/2009 nhưng tính đến hết năm 2010, Công ty đã cung ứng ra thị trường thế giới trên 3 triệu tấn phân bón các loại.

Bằng việc bắt tay liên kết với Quantum Fertilisers Limited, Vinacam hy vọng đa dạng hóa nguồn cung phân bón cho nhập khẩu phân bón của Vinacam để ngày càng nâng cao chất và lượng phân bón nhập khẩu trong thời gian tới, góp phần đáp ứng nhu cầu của sản xuất nông nghiệp ngày một tốt hơn.
THÔNG TIN VINACAM

Phân Bón Mới