VINACAM TIẾP TỤC NẰM TRONG DANH SÁCH 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2011Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được đánh giá là bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam, được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report, định kỳ công bố thường niên từ năm 2007 bởi Báo VietnamNet. Đây là lần thứ 5 bảng xếp hạng này được công bố và trong cả 5 lần, Vinacam đều được vinh dự đứng trong bảng xếp hạng.

Để được đứng trong Bảng xếp hạng VNR500 mọi thành phần kinh tế năm 2011, doanh thu tối thiểu của doanh nghiệp phải trên 1.500 tỷ đồng và để vào Bảng xếp hạng VNR500 khu vực tư nhân năm 2011, doanh thu tối thiểu của doanh nghiệp phải đạt trên 600 tỷ đồng. Năm 2011, tổng lượng bán ra trên 400.000 tấn với doanh số ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, đứng thứ 203 trong Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt nam (tất cả các thành phần kinh tế) và đứng thứ 52 trong Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Việc Vinacam tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng VNR500 chính là sự đánh giá, tôn vinh những thành quả mà Vinacam đã đạt được trong năm qua và là một niềm động viên, khích lệ tập thể lãnh đạo và CB-CNV Vinacam tiếp tục cố gắng hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (2011-2015), để Vinacam ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với những danh hiệu, thành tích của Vinacam đã được xã hội thừa nhận.

VINACAM

Phân Bón Mới