BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA CHO NHÀ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC, NHÀ NHẬP KHẨU VỤ VIỆC RÀ SOÁT CUỐI KỲ BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI PHÂN BÓN DAP, MAP NHẬP KHẨU (ER01.SG06)

Căn cứ quy định tại Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (Nghị định 10/2018/NĐ-CP), trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định rà soát, Cơ quan điều tra gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan.

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) đã có công văn số 817/PVTM-P2 gửi bản câu hỏi rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP, MAP cho các nhà sản xuất trong nước mà cơ quan điều tra biết và các doanh nghiệp nhập khẩu để trả lời bản câu hỏi điều tra.

 Căn cứ quy định tại Điều 75 của Luật Quản lý ngoại thương, bên liên quan trong vụ việc điều tra có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan điều tra và Cơ quan điều tra có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Vì vậy, nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan trong Bản câu hỏi điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu.

Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, tất cả các doanh nghiệp có liên quan cần phải trả lời bản câu hỏi một cách đầy đủ nhất có thể. Nội dung trả lời phải được gửi về Cục Phòng vệ thương mại trước 17h00 ngày 29 tháng 10 năm 2019 theo địa chỉ đã nêu trong Bản câu hỏi điều tra. Theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, thời hạn này có thể được Cơ quan điều tra xem xét, gia hạn một lần không quá 30 ngày trên cơ sở văn bản đề nghị của bên đề nghị gia hạn.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (+84 24) 7303.7898 (máy lẻ 128) (Chị Hoa)

Fax: (+84 24) 7303.7897

Email: hoact@moit.gov.vn; giangphg@moit.gov.vn

Bản câu hỏi điều tra và phụ lục: xem tại đây.

Công văn số   /PVTM-P2: xem tại đây.


Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại


Phân Bón Mới