SỞ NN-PTNT TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN VỀ PHÂN BÓN MATSUDA ORGANIC HUMIC

Theo ông Võ Thanh Phong, Chánh thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Bình Dương, thông tin phản ánh sản phẩm phân bón hữu cơ Matsuda Organic Humic (đạm cá, tảo biển) của Công ty CP Grow FA được bán tại đại lý Hồng Thái có chất lượng không phù hợp công bố tiêu chuẩn áp dụng là có sự nhầm lẫn.

Phân bón hữu cơ Matsuda Organic Humic (đạm cá, tảo biển) sản xuất ngày 21/02/2021 của Công ty CP Grow FA bán tại đại lý Hồng Thái được lấy mẫu ngày 28/10/2021 đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật. Ảnh: Đức Trung.

Qua công tác rà soát hồ sơ sau kiểm tra, Thanh tra Sở NN-PTNT Bình Dương phát hiện có sự sai sót khi xác định loại phân bón; từ đó đưa đến kết quả nhận xét sản phẩm phân bón hữu cơ Matsuda Organic Humic (đạm cá, tảo biển) của Công ty CP Grow FA sản xuất ngày 21/2/2021 được bán tại đại lý Hồng Thái có chất lượng không phù hợp công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Thực tế theo QĐ 241/QĐ-BVTV-PB của Cục Bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ Matsuda Organic Humic là phân bón hữu cơ, thành phần dinh dưỡng có bổ sung đạm (N). Việc đánh giá kết quả thử nghiệm so với mức công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Bảng 24 phụ lục I thông tư 09/2019 của Bộ NN-PTNT. Cụ thể mức sai lệch được chấp nhận về chỉ tiêu chất lượng bổ sung của kết quả thử nghiệm phải lớn hơn hoặc bằng 80% so với mức công bố tiêu chuẩn áp dụng. 

Thanh tra Sở NN-PTNT Bình Dương đã có văn bản đính chính: Sản phẩm phân bón hữu cơ Matsuda Organic Humic (đạm cá, tảo biển) sản xuất ngày 21/02/2021 của Công ty CP Grow FA bán tại đại lý Hồng Thái được lấy mẫu ngày 28/10/2021 đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật. Ảnh: Đức Trung.

Do đó, với kết quả kiểm nghiệm đạm tổng số N: 3,54 đạt 88,5% so với hàm lượng công bố. Thanh tra Sở NN-PTNT Bình Dương đã có văn bản đính chính: Sản phẩm phân bón hữu cơ Matsuda Organic Humic (đạm cá, tảo biển) sản xuất ngày 21/02/2021 của Công ty CP Grow FA bán tại đại lý Hồng Thái được lấy mẫu ngày 28/10/2021 đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật.


ĐỨC TRUNG (Theo NNVN)


Phân Bón Mới