THUẾ TỰ VỆ HẾT HẠN, NHẬP KHẨU PHÂN DAP, MAP GẶP KHÓ DO CHỜ HƯỚNG DẪN

Thuế tự vệ áp dụng với phân DAP, MAP nhập khẩu đã hết hiệu lực kể từ ngày 7/9/2022.

Theo ông Vũ Duy Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinacam, kể từ ngày 7/9/2022 đến nay, việc làm thủ tục hải quan đối với phân DAP, MAP nhập khẩu gần như đã bị ngưng lại. Lý do mà nhiều cơ quan hải quan đưa ra là phải chờ hướng dẫn từ trên liên quan đến thuế tự vệ áp dụng với phân DAP, MAP nhập khẩu.

Về thuế tự vệ đối với phân DAP, MAP nhập khẩu, ngày 2/3/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu, thời hạn có hiệu lực đến hết ngày 6/3/2020.


Ngày 3/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 715/QĐ-BCT (Quyết định 715) về viêc Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu, thời gian có hiệu lực đến ngày 6/9/2022.

Quyết định 715 ghi rõ, từ ngày 7/9/2022 trở đi, nếu không gia hạn thì thuế tự vệ đối với phân DAP, MAP nhập khẩu là 0 đồng/tấn.

Các nhà nhập khẩu phân bón thắc mắc, đến thời điểm này không hề có thêm một quyết định nào gia hạn thuế tự vệ với phân DAP, MAP nhập khẩu, tức là thuế tự vệ đã về 0 đồng/tấn kể từ ngày 7/9/2022 theo Quyết định 715. Vậy mà không hiểu sao nhiều cơ quan hải quan vẫn phải chờ hướng dẫn từ trên đối với thuế này?


THANH SƠN (Theo Báo Nông Nghiệp)


Phân Bón Mới