VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ ĐỒI VỚI KHOẢN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CỦA MẶT HÀNG PHÂN BÓN CÒN PHẢI CHỜ NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

VINACAM


Phân Bón Mới