VỤ TRANH CHẤP CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI VINACAM: MỘT KẾT CỤC CÓ HẬU !

Đây là kết quả của một quá trình dài kiên trì khiếu nại, kiến nghị cùng các đơn thư “kêu cứu” của các cổ đông Vinacam trong suốt 4 năm qua. Sự việc này cũng đã được các cơ quan báo chí, đài truyền hình Trung ương VTV1 quan tâm đưa rất nhiều tin, bài phân tích thể hiện cách nhìn nhận sự việc theo nhiều góc cạnh khác nhau. Và đặc biệt được sự quan tâm, ủng hộ của các Doanh nghiệp, của các nhà đầu tư cũng như đông đảo dư luận trong cả nước.

Ý kiến kết luận trên đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ đơn thuần mang lại niềm vui, niềm tin tưởng vào chính sách nhất quán và đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật của Nhà nước đối với mọi thành phần kinh tế; Hơn thế, cũng ghi nhận những kiến nghị của Vinacam đã góp phần chỉ ra những bất cập, thiếu đồng bộ của hệ thống văn bản pháp quy cần sửa đổi.

Thay mặt cổ đông Vinacam, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ đã sớm xem xét vụ việc này. Cảm ơn Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, các cơ quan báo, đài cùng các phóng viên đã có sự nhìn nhận khách quan, công bằng, đúng pháp luật và không thiên vị “DN nhà nước” với “DN tư nhân”!

Dưới đây chúng tôi xin đăng toàn văn công văn này của Văn phòng Chính phủ để các cổ đông Công ty và bạn đọc tham khảo.

>> Bấm vào đây để xem công văn số 2390/TTCP-VI ngày 25/9/200 của Thanh tra Chính phủ gửi Bộ Tài chính


 >> Bấm vào đây để xem công văn số 16865/BTC-TCDN ngày 30/11/2009 của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ

 

 >> Bấm vào đây để xem bài  ĐẦU KHỦNG LONG ĐUÔI THẰN LẰN: Phần 2 - Nói đi ˝báo cáo giải trình..˝ của TCTy Vật tư Nông nghiệp - công văn số 372/BC-VTNN-VPTH ngày 28/10/2011. 


 VINACAM

Phân Bón Mới